Reservering

Uitgever website

Uitgever website

LE MOULIN DU SURIER
“LE SURIER” – 24440 Beaumont du Périgord
Tel. : +33 (0)5 53 24 91 98
Capital social 177.000 €uros
RCS BERGERAC 437 766 264 00067
Numéro de TVA intracommunautaire FR90437766264

Webontwerp

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tel. : 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Web : www.francecom.com
RCS Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100017 .

Email : webmaster@francecom.com

Impressum

In overeenstemming met de wet van 11 maart 1957 (artikel 41) en de wet op intellectuele eigendom van 1 juli 1992, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder toestemming van het bedrijf FranceCom.
De logo’s, afbeeldingen en handelsmerken op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Deze site kan, onbewust, zijn gekoppeld aan andere sites door middel van hyperlinks.
De uitgever en het bedrijf FranceCom zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze andere sites.
De gebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.

Verklaring met betrekking tot de correctie en verwijdering van persoonsgegevens geregistreerd bij de CNIL (lopend).

Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft u het recht van oppositie (art. 26 van de wet), toegang (art. 34 tot 38 van de wet) en correctie (art.36 van de wet) van uw gegevens. Dus u kunt eisen dat uw gegevens die onjuist, onvolledig, misleidend, verouderd zijn of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of opslag is verboden, worden gecorrigeerd, aangevuld, aangepast of verwijderd Verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Tel.: +33 5 53 24 91 98 www.lemoulindesuirer.com

1 –RESERVERING & BETALING VAN HET VERBLIJF

Bij de reservering moet een voorschot ten waarde van 30% van de huurprijs worden gestort.
Het saldo van de huursom is verschuldigd 30 dagen voor de aankomstdatum. De aanvaarde betaalmethoden zijn: cheque, vakantievoucher, bankkaart, bankoverschrijving en contant geld.
De volledige betaling is verschuldigd per bankkaart of bankoverschrijving voor elke reservering uitgevoerd minder dan 30 dagen voor de datum van het verblijf. De verblijfstaks wordt betaald de dag van aankomst. We aanvaarden geen opties voor de reservering.

2    BIJ ANNULERING

Als de eigenaar de huurprestaties niet kan doorzetten, wordt elke verhuurder die bevestiging van zijn reservering heeft ontvangen verwittigd per e-mail of per post en de overgemaakte bedragen worden vervolgens volledig teruggestort.

–    Annulering door de eigenaar; de overgemaakte bedragen worden terugbetaald, behalve bij overmacht.
–    Annulering door de klant, die de camping schriftelijk moet verwittigen (opvolgingsmail, e-mail met bericht van ontvangst). Bij gebrek hieraan is de klant de contractueel vastgelegde bedragen verschuldigd.

Tarieven annulering:
–    Meer dan 120 dagen voor de voorziene aankomstdatum: het voorschot wordt terugbetaald en de dossierkosten weerhouden.
–    Van 30 tot 120 dagen voor de voorziene aankomstdatum: de dossierkosten en, bij wijze van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 30% van de totale kost van het verblijf worden weerhouden.
–    Minder dan 30 dagen voor de voorziene aankomstdatum of bij het niet-aanmelden op de camping op de aankomstdatum: het volledige bedrag van het verblijf is verschuldigd. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding, raden we aan om bij de reservering in te tekenen op een verzekering in geval van annulering of onderbreking van het verblijf. Zo kunt u een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw verblijf krijgen, volgens de voorwaarden bepaald in de verzekeringspolis.

Voor de kenmerken van de verzekeringspolis CampezCouvert, bezoek onze website of informeer u rechtstreeks door te klikken op de link van onze reserveringssite.

3- AANKOMST/VERTREK

In geval van een late aankomst of vroegtijdig vertrek ten opzichte van de aanvankelijk afgesproken datums, blijft Moulin de Surier recht hebben op het volledige bedrag van het verblijf. De huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding vanwege de eigenaar voor het deel van het verblijf dat niet gebruikt is.
De huurder moet elke vertraging voor zijn aankomst melden, om zijn recht op de huur te bewaren.
Als de eigenaar 24u na de voorziene aankomsttijd van de huurder geen enkel nieuws heeft ontvangen, behoudt hij zich het recht voor om vrij te beschikken over het logement.
In dat geval zal geen enkele vergoeding plaatsvinden en zal het volledige bedrag van de verblijf verschuldigd zijn.

Aankomst is mogelijk op zaterdag- of zondagnamiddag van 16u tot 19u30.
Als u na dit uur aankomt, gelieve ons te verwittigen. Een supplement van 15 € per uur wordt aangerekend voor elke aankomst na 19u30.
Vertrek is voorzien op zaterdag- of zondagochtend voor 10u.
Het verblijf kan niet worden verlengd zonder de toestemming van de eigenaar. Als de eigenaar akkoord gaat met een verlenging van het verblijf, dan moet deze extra tijd onmiddellijk volledig worden betaald.
In het laagseizoen contacteert u ons het beste als u een andere dag dan op zaterdag wenst aan te komen.

4 – BEZETTING

De huurder heeft de plicht het logement persoonlijk te bezetten, er te verblijven als “goede huisvader” en de ruimten schoon te houden.
De verhuur geldt voor het aangegeven aantal personen (chalet MOOREA 2/3 personen, chalet REVE 4 personen, mobilhome ATLANTE 5 personen, mobilhome PACIFIC 6 personen, Lodge 5 personen, boomhut 2/6 personen, safaritent 5 personen)
Voor elke extra persoon zal de verblijfstaks verschuldigd zijn.
Voor uw aankomst nemen we een inventaris op. Als u een extra keukengerei nodig hebt of u vaststelt dat er materiaal ontbreekt in uw logement, meld u dan binnen de 24 uren aan het onthaal.  Alle installaties werden voor uw vertrek gecontroleerd en verkeren in goede staat van werking. Het kan evenwel gebeuren dat een technisch incident onze aandacht ontglipt.  Elke klacht moet binnen de 24 uren na uw aankomst worden gemeld. Na deze termijn zal elke schade die wordt vastgesteld op de dag van het vertrek aangerekend.

5 – SCHADE

De uitrustingen en installaties van Moulin de Surier moeten worden gebruikt in overeenstemming met hun gebruiksdoel.
Voor elke schade in de ruimten, verlies of vernieling van elementen van het meubilair of de inrichting van het logement of de gebouwen voor gemeenschappelijk toegang is de persoon die er verantwoordelijk voor is aansprakelijk. De huurder van een huurpand is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade, verlies of vernieling aangebracht aan het pand zelf en aan de installaties van Moulin de Surier en derden, ongeacht of de schade wordt toegebracht door de personen die er samen met hem verblijven of hem er komen opzoeken.

De huurder moet hebben ingetekend op een verzekeringspolis tegen Burgerlijke Aansprakelijkheid (de waarborg houdt geen beperking van de aansprakelijkheid in).
De huurder moet zich tevens onthouden van het gooien van voorwerpen in de wasbakken, lavabo’s of WC’s die de leidingen kunnen verstoppen. Anders zal hij moeten instaan voor de kosten die gepaard gaan met de reparatie of het herstel.
Rekening houdend met de zomerperiode van de verhuur, kunnen eventuele vertragingen bij het herstel of te wijten aan de moeilijkheid een vakman te vinden niet worden toegeschreven aan de Directie.

6 – SCHOONMAAK

In elk logement kan men (in het welkomstboekje) de procedure vinden voor de schoonmaak op het einde van het verblijf.

De vloeren van de logementen moeten worden geveegd, de vaat moeten worden gewassen en opgeborgen, de koffiefilter verwijderd, de vuilnisbakken geledigd en de afval gesorteerd.

Voor elke verhuur wordt een bedrag van 15 euro aangerekend voor de schoonmaak op het einde van het verblijf. Deze kosten dekken de overige schoonmaakhandelingen die we na uw vertrek moeten uitvoeren in het logement.

Als de verantwoordelijke voor de schoonmaak vaststelt dat het logement in dergelijke staat verkeert dat intensiever onderhoud nodig is vanwege het schoonmaakpersoneel, dan wordt een bedrag van 55 euro weerhouden (bij elke schending van het rookverbod zal dit extra bedrag automatisch worden aangerekend).  De kost voor de reiniging van vuile dekbedden, hoofdkussens of de matras kan worden aangerekend bovenop de normale schoonmaakkost.
Een schadevergoeding is verschuldigd in geval van beschadiging van de gordijnen, het behangpapier, het plafond, tapijten, het vasttapijt, de ruiten, het beddengoed en in het algemeen alle uitrustingen die te vinden zijn in het logement.

7 – BEZOEKERS

U bevindt u in een privé-eigendom. Om deze reden en voor ieders veiligheid, hebt u de plicht om eventuele bezoekers te melden aan het onthaal. Elke bezoeker die niet geregistreerd is en wordt verrast op Moulin de Surier wordt onmiddellijk weggestuurd. De bezoekers zijn onder de verantwoordelijkheid van de huurder die hen ontvangt, in overeenstemming met het onderhavige reglement. De huurder is 4 €/dag/bezoeker verschuldigd voor toegang tot de camping of 9 €/dag/bezoeker die ook toegang wenst tot het Meer en bepaalde uitrustingen.

8 – ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF DOOR DE VERHUURDER

Het volledige bedrag van de huur en de extra prestaties betaald bij de aanvang van het verblijf en niet gebruikt door de klant, geven geen recht op een vergoeding, ongeacht de reden. Gelieve ons verzekeringsvoorstel te raadplegen op het moment van de reservering (hoofdstuk onderbreking van het verblijf)
De huurder kan zich niet verzetten tegen een bezoek aan de ruimten wanneer de eigenaar of zijn vertegenwoordiger dit vraagt.

9 – HUISDIEREN

Huisdieren zijn welkom. Ze moeten aan de leiband worden gehouden binnen de omheining van Moulin de Surier en worden uitgelaten buiten de camping, dit uit respect voor alle bewoners. Ze zijn niet toegelaten in de speelzones en rond aan zwembad, het meer en het strand.

Eén huisdier per logement toegelaten. Honden met een gewicht van maximum 10 kg zijn toegelaten. De baasjes zijn verantwoordelijk voor schade toegebracht door hun huisdier.

Inenting tegen hondsdolheid en het certificaat van tatoeage zijn verplicht.   De schoonmaak/ontsmetting kan worden aangerekend als het logement niet in een onberispelijke staat wordt achtergelaten.

10 – WAARBORGSOM (is geen beperking van de aansprakelijkheid)

Een waarborgsom van 300 € wordt gevraagd bij aankomst.

Het bedrag moet worden betaald bij aankomst, in contant geld, per cheque of bankkaart. De waarborgsom wordt volledig en zonder intresten vergoed/geannuleerd binnen de 30 dagen max. na vertrek, als de staat van het logement door het schoonmaakpersoneel goed werd geacht.

De kosten van tijdens het verblijf geleende of gehuurde elementen en die bij uw vertrek niet zijn terugbezorgd of de kosten voor het herstel van uw logement kunnen worden afgehouden van de waarborgsom.

De waarborgsom houdt geen beperking van de garantie in.

11 – AANSPRAKELIJKHEID

Moulin de Surier kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van:
–    Diefstal, verlies of beschadiging van om het even welke aard, tijdens of na het verblijf,
–    Panne of buitenbedrijfstelling van de technische uitrustingen, panne of sluiting van de installaties van de vestiging,
–    Gerichte maatregelen getroffen door Moulin de Surier teneinde de toegang tot bepaalde installaties te beperken, inclusief het zwembad, de glijbaan, de speelzones, de wasserij, de sportterreinen wanneer periodiek onderhoud moet plaatsvinden of om veiligheidsredenen.

12 – PORTRETRECHT

Als u verblijft bij Moulin de Surier, gaat u stilzwijgend akkoord met het feit dat foto’s van uzelf en uw gezinsleden (inclusief minderjarige kinderen) en uw bezittingen kunnen worden verspreid in het kader van promotionele acties van de camping in afgedrukte of virtuele documenten (internetsite). Deze foto’s bevatten noch de naam, noch de voornaam of het adres van de afgebeelde persoon. Als u niet wilt dat een foto van uzelf of een gezinslid wordt gebruikt, gelieve dit dan te melden bij aankomst.

13 – GESCHILLEN

In geval van een geschil is de bevoegde rechtbank die van de plaats van verhuur. De huurder kan evenwel de rechtbank inroepen van de plaats waar hij verbleef bij de ondertekening van het contract, ingeval de huurder een professional is.

Beste klanten, al deze details zijn nodig teneinde misverstanden te voorkomen en opdat uw verblijf bij MOULIN DE SURIER zich zou kunnen voltrekken in de best mogelijke condities.

De huurder verklaart bij de bevestiging van zijn verblijf en de betaling van het voorschot dat hij kennis heeft genomen van de omschrijving van het gehuurde logement en de bovenstaande algemene huurvoorwaarden.

In overeenstemming met de bepalingen van het Consumentenwetboek betreffende “de bemiddeling ingeval van consumentengeschillen”, heeft de klant het recht om gratis een beroep te doen op de bemiddelingsdienst van MDS Pauliot sarl/LeMoulinDeSurier. De voorgestelde bemiddelaar “consumentenrecht” is MEDICYS.

De bemiddelaar kan worden gecontacteerd:

– op de website: www.medicys.fr ;

– per post: MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris